Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávána a je s nimi nakládáno v souladu se všemi zákonnými ustanoveními vztahujícími se na správu a nakládání s osobními údaji dle § 11 zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Plně respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a neposkytneme je třetí straně bez Vašeho vědomí.

Vaše data sdělena při objednávkách zboží jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících platební styk případně dodávku zboží, kterými mohou být např. banky nebo firmy zajišťující distribuci. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je adresa fakturační,uvedete ji jako požadovanou adresu dodání.

Nakupujete-li jako právnická osoba, je nutno uvést také následující údaje o firmě:

  • Název firmy
  • Kontaktní osoba
  • Úplnou fakturační adresu včetně PSČ
  • Telefonické a e-mailové spojení
  • IČO
  • DIČ
  • Adresu dodání (není-li shodná s fakturační)

Tyto údaje jsou nutné pro vystavení daňového dokladu.

Důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících,návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Ceníme si Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromaždováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů. Žádost musí mít písemnou formu a bude doručena na adresu: CLS DEAL s.r.o., Františka Bartoše 524, 760 01 Zlín. Vymazány mohou být pouze data z databáze internetového obchodu, osobní data zůstanou v databázi účetnictví firmy. Případné změny v pravidlech budou včas publikovány.

Další informace ohledně ochrany osobních údajů najdete v Obchodních podmínkách

Levně a dobře
CLS DEAL s.r.o.
Františka Bartoše 524
760 01 Zlín - Mladcová

+420 734 634 120
levneadobre@gmail.com

Prodejna
Františka Bartoše 524
760 01 Zlín - Mladcová

+420 577 104 217
+420 777 122 612
info@clszlin.cz
10:00 - 14:30 a 16:00 - 18:00
Doprava zdarma Při nákupu
nad 1000Kč